26 Aralık 2007 Tarihli ve 26738 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12968 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12973 Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Hisselerinin Özelleştirilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Bazı Üniversitelere Yapılan Rektör Atamaları Hakkında Karar

— Devlet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kırıkkale Üniversitesi Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— 2008 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

— Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)

— Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

— Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 378)

— Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

— İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)

— 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27, K: 2007/84 Sayılı Kararı (20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)