19 Aralık 2007 Tarihli ve 26735 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2007/12937    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

—   Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/4)

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 59)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8, K: 2003/104 Sayılı Kararı (15/12/1999 Tarihli ve4487 Sayılı Kanun ile İlgili)