19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                18 Aralık 2007

  B.02.0.PPG.0.12-305-15506

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             19 Aralık 2007 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      18 Aralık 2007

B.01.0.KKB.01-06-245-2007-786

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/12/2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-15506 sayılı yazınız.

             19 Aralık 2007 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI