11 Aralık 2007 Tarihli ve 26727 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/51)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/52)

 

YÖNETMELİKLER

—   Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

—   Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

—   Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 7. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar