11 Aralık 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26727

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/52

             Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN seçilmiştir.

                                                                      10/12/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI