30 Kasım 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26716

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     İstanbul 2010 Avrupa Kültür

                            Başkenti.

 

GENELGE

2007/32

 

                Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 2500 yılı aşkın tarihinde üç dünya imparatorluğunun başkenti olmuş, iki kıtaya yayılan coğrafi konumu ve eşsiz kültürel mirasıyla da en önemli uygarlık kentlerinden biri olma özelliğini devam ettirmiştir. Bu özelliklerine ilaveten Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmiş ve dünya tarihinde önemli bir rol daha üstlenmiştir.

             İstanbul’un ve ülkemizin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacak olan bu gelişme doğrultusunda; İstanbul’u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kurulması amacıyla 5706 sayılı "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun" yürürlüğe konulmuştur. Mezkûr Kanun’un 5 inci maddesiyle oluşturulan "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı  Koordinasyon  Kurulu"  Başkanlığının,  Devlet  Bakanı  ve  Başbakan  Yardımcısı  Hayati Yazıcı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

             Bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşlarınca Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilecek organizasyonlar için ihtiyaç duyulacak her türlü yardım ve desteğin sağlanmasını önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan