22 Kasım 2007 Tarihli ve 26708 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

— Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/161, K: 2006/116 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/89, K: 2006/120 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/5 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/13 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2007/14 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/44 Sayılı Kararı (4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20, K: 2007/52 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)