7 Kasım 2007 Tarihli ve 26693 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12711   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Afyonkarahisar, Kırşehir ve Tokat Bölge Müdürlükleri Bünyesinde İkişer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Bazı Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

—   Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

—   Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 11)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/127, K: 2007/42 Sayılı Kararı (23/3/2005 tarihli 5320 Sayılı Kanun ile İlgili)