24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

ATAMA KARARLARI

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9387

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Memet KURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

23/10/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                            F. ÇELİK

                              Başbakan                                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2007/9412

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bekir AKSOY’un atanması,

             657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

23/10/2007

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        M. H. GÜLER

                              Başbakan                                                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı