24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

             Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne, Anayasa Mahkemesi’nin 23/10/2007 günlü toplantısında, Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜTseçilmiştir.