24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           23 Ekim 2007

               B.02.0.PPG.0.12-305-12860

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 19/10/2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12.305-12711 sayılı yazımız.

                         b) 19/10/2007 gün ve B.01.0.KKB.01-06-181-2007-631 sayılı yazınız.

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ, program değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Nazım EKREN

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    23 Ekim 2007

           B.01.0.KKB.01-06/C-5-2007-639

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ :   (a) 19/10/2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12711 sayılı yazınız.

                         (b) 19/10/2007 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-181-2007-631 sayılı yazımız.

                         (c) 23/10/2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12860 sayılı yazınız.

 

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2007 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın, program değişikliği nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI