24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           23 Ekim 2007

               B.02.0.PPG.0.12-305-12868

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Ekim 2007 tarihinde Irak’a giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Nazım EKREN

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    23 Ekim 2007

           B.01.0.KKB.01-06-186-2007-641

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/10/2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12868 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ekim 2007 tarihinde Irak’a giden Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI