24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           22 Ekim 2007

               B.02.0.PPG.0.12-305-12802

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ekim 2007 tarihinde Romanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    22 Ekim 2007

          B.01.0.KKB.01-06/A-11-2007-638

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22/10/2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12802 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2007 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI