15 Ekim 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26671

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri.

 

GENELGE

2007/24

 

             Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet Üyeleri 30/8/2007 tarihli ve 2007/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmişti.

             2813 sayılı Telsiz Kanununun 6 ncı maddesi çerçevesinde, Haberleşme Yüksek Kurulunun aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulması uygun görülmüştür.

 

5 - HABERLEŞME YÜKSEK KURULU

Başkan    Mehmet AYDIN            Devlet Bakanı

Üyeler     İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı

 

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  Başbakan