11 Ekim 2007 Tarihli ve 26670 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

902 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12610  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent and the Grenadines Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Olarak Vizenin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12614  Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Nemrut Koyu, Rize, İzmit, Gelibolu, Ayvalık, Aliağa, Bandırma, Ceyhan, Çanakkale, Dikili, Güllük, Hopa, Fethiye, İskenderun ve Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

—  Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

— Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesi ile İlgili Yönetmelik

—  Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım, Satım,Yapım ve İhale Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 9/10/2007 Tarihli ve 860 Sayılı Kararı