31 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26629

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Kurullarda görev alacak Hükümet Üyeleri.

 

GENELGE

2007/23

 

             Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

             Bu konularda yayımlanmış bulunan 2003/17, 2003/23, 2003/26, 2003/31, 2004/23, 2007/12 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

            

             1 - YÜKSEK PLANLAMA KURULU

             Başkan      Recep Tayyip ERDOĞAN    Başbakan

             Üyeler       Nazım EKREN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

             (Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN Başkanlık edecektir.)

            

             2 - PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

             Başkan      Nazım EKREN       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler       Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Kürşad TÜZMEN (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

            

             3 - ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

             Başkan      Recep Tayyip ERDOĞAN    Başbakan

             Üyeler       Nazım EKREN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı

 

             4 - DOĞAL AFETLER KOORDİNASYON KURULU

             Başkan      Hayati YAZICI       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler       İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı

 

             5 - HABERLEŞME YÜKSEK KURULU

             Başkan      Recep Tayyip ERDOĞAN    Başbakan

             Üyeler       İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı

 

             6 - GAP YÜKSEK KURULU

             Başkan      Nazım EKREN       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler       Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

             7 - SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

             Başkan      Recep Tayyip ERDOĞAN    Başbakan

             Üyeler       Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

             8 - KRİZ KOORDİNASYON KURULU

             Başkan      Cemil ÇİÇEK          Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler       Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin eki (EK-B) tabloda yer alan krizin cinsine göre; Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı

 

             9 - TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ KOMİSYONU

             Başkan      Beşir ATALAY      İçişleri Bakanı

             Üyeler       Adalet Bakanı, Maliye Bakanı

            

             Bakanlıklarını ilgilendiren konularda; Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

            

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan