20 Ağustos 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26619

TEBLİĞ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/25)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ  8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) 20/11/1989 tarihli ve 20348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6056 "Antenler Taşınabilir Radyo ve Televizyon Alıcılarında Kullanılan Teleskopik Antenler", 19/11/1989 tarihli ve 20347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6053 "Antenler 30 MHz 1000 MHz Frekans Bölgesinde Ses ve Televizyon Yayınlarını Almakta Kullanılan Harici Antenler" ve 25/10/1989 tarihli ve 20323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 6057 "Antenler-Oto Radyo Antenleri" standardları, Türk Standardları Enstitüsünce ekte yer aldığı şekilde revize edilmiştir. Bu revizyon metinleri,  Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve bu geçiş süresi sonunda eski metinler uygulamadan kaldırılacaktır.

             MADDE  3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Devamı için tıklayınız