30 Temmuz 2007 PAZARTESİ - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26598

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 739

             İtiraz No :

- KARAR -

 

             Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kesin olarak ilanına karar verilmesi istenmiş olmakla, konu incelenerek;

             GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

             22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ile ilgili il seçim kurulları tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı görülmekle,

             1- 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapılan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının alındığının tespitine,

             2- Tüm seçim çevreleri, gümrük kapıları ve Türkiye geneli itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı ve geçersiz oy sayısı ile seçime katılma oranının, geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımının; milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türkiye Radyoları ve Televizyonu ile Resmî Gazete’nin 30/07/2007 Pazartesi günlü mükerrer sayısında yayınlanmasına,

             30/07/2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

                    Başkan                              Başkanvekili                                     Üye                                         Üye

           Muammer AYDIN                 Ahmet BAŞPINAR                         Hasan ERBİL               Mehmet Rıza ÜNLÜÇAY

 

 

                                       Üye                                                 Üye                                                 Üye

                                 Necati SÖZ                             Cenker KARAOĞLU                          Hüseyin EKEN

 

Milletvekilleri Listesi İçin Tıklayınız