26 Temmuz 2007 Tarihli ve 26594 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Güvence Hesabı Yönetmeliği

— Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

— Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyoparaziti) ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik