21 Temmuz 2007 Tarihli ve 26589 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12348  Türkiye Cumhuriyeti ile Mikronezya Federe Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12353    Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

2007/12361    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2007/12362    Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar

2007/12363    Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

2007/12373    Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Çalıştırılmak Üzere 27/12/2006 Tarihli ve 2006/11471 Sayılı Kararname ile Hizmet Birimi ve Unvanlar İtibarıyla Belirlenen Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarından Belirtilenlerin İhdası Hakkında Karar

2007/12374    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

2007/12386    Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12388    Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12398    Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

2007/12399    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ve Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞ

—  İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 38)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 6. ve 18.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar