20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12375

             İstanbul İli,Eminönü İlçesinde bulunan, ekli krokide sınır ve koordinatları ile listede yerleri ve ada numaraları belirtilen alanların “yenileme alanı” olarak belirlenmesi; İçişleri Bakanlığının 20/6/2007 tarihli ve 58057 sayılı yazısı üzerine, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               B.ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

Ekleri için tıklayınız