20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12371

             İstanbul İlinin, Bağcılar,Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların,Gaziosmanpaşa İlçesi,Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Mahmutbey Yolu Uygulama Projesi Mevzii İmarPlanı ile Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Kavşak ve Trafik Düzenleme Uygulama Tadilat İmar Planı kapsamında yol alanında kalmaları sebebiyle acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 30/5/2007 tarihli ve 45773 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                              B. ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                       M. BAŞESGİOĞLU              İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı V.              Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

19/6/2007 TARİHLİ VE 2007/12371 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

SIRA NUMARASI

BULUNDUĞU İLÇE

ADA NUMARASI

PARSEL NUMARASI

1.         

BAĞCILAR

-

168

2.         

BAĞCILAR

-

543

3.         

BAĞCILAR

-

1006

4.         

BAĞCILAR

-

1022

5.         

BAĞCILAR

-

1984

6.         

BAĞCILAR

-

1986

7.         

BAĞCILAR

-

2087

8.         

BAĞCILAR

-

2088

9.         

BAĞCILAR

-

2089

10.      

BAĞCILAR

-

2090

11.      

BAĞCILAR

-

2096

12.      

BAĞCILAR

-

2133

13.      

BAĞCILAR

2053

1

14.      

BAĞCILAR

2053

2

15.      

BAĞCILAR

2053

5

16.      

BAĞCILAR

2053

6

17.      

BAĞCILAR

2053

7

18.      

BAĞCILAR

2053

8

19.      

BAĞCILAR

2053

9

20.      

BAĞCILAR

2054

1

21.      

BAĞCILAR

2054

20

22.      

BAĞCILAR

2054

22

23.      

BAĞCILAR

2055

1

24.      

BAĞCILAR

2055

2

25.      

BAĞCILAR

2055

3

26.      

BAĞCILAR

2055

29

27.      

BAĞCILAR

2055

30

28.      

BAĞCILAR

2055

31

29.      

BAĞCILAR

2055

32

30.      

BAĞCILAR

2055

33

31.      

BAĞCILAR

2056

1

32.      

BAĞCILAR

2056

2

33.      

BAĞCILAR

2056

3

34.      

BAĞCILAR

2056

7

35.      

BAĞCILAR

2056

22

36.      

BAĞCILAR

2063

4

37.      

BAĞCILAR

2063

5

38.      

BAĞCILAR

2063

6

39.      

BAĞCILAR

2063

7

40.      

BAĞCILAR

2063

8

41.      

BAĞCILAR

2063

33

42.      

BAĞCILAR

2064

2

43.      

BAĞCILAR

2064

3

44.      

BAĞCILAR

2073

3

45.      

BAĞCILAR

2073

4

46.      

BAĞCILAR

2073

6

47.      

BAĞCILAR

2073

10

48.      

BAĞCILAR

2073

11

49.      

BAĞCILAR

2090

3

50.      

BAĞCILAR

2090

4

51.      

BAĞCILAR

2090

5

52.      

BAĞCILAR

2090

6

53.      

BAĞCILAR

2090

7

54.      

BAĞCILAR

2090

8

55.      

BAĞCILAR

2091

1

56.      

BAĞCILAR

2102

1

57.      

BAĞCILAR

2102

2

58.      

BAĞCILAR

2102

3

59.      

BAĞCILAR

2102

4

60.      

BAĞCILAR

2102

6

61.      

BAĞCILAR

2103

2

62.      

BAĞCILAR

2103

3

63.      

BAĞCILAR

2103

4

64.      

BAĞCILAR

2103

5

65.      

BAĞCILAR

2103

6

66.      

BAĞCILAR

2103

7

67.      

BAĞCILAR

2103

8

68.      

BAĞCILAR

2103

9

69.      

BAĞCILAR

2141

3

70.      

BAĞCILAR

2209

1

71.      

BAĞCILAR

2209

2

72.      

BAĞCILAR

2225

1

73.      

ESENLER

243

74.      

ESENLER

244

75.      

ESENLER

245

76.      

ESENLER

250

77.      

ESENLER

251

78.      

ESENLER

252

79.      

ESENLER

253

80.      

ESENLER

267

81.      

ESENLER

268

82.      

GAZİOSMANPAŞA

1

83.      

GAZİOSMANPAŞA

2

84.      

GAZİOSMANPAŞA

3

85.      

GAZİOSMANPAŞA

4

86.      

GAZİOSMANPAŞA

8

87.      

GAZİOSMANPAŞA

12

88.      

GAZİOSMANPAŞA

13

89.      

GAZİOSMANPAŞA

14

90.      

GAZİOSMANPAŞA

15

91.      

GAZİOSMANPAŞA

787

92.      

GAZİOSMANPAŞA

 -

788

93.      

GAZİOSMANPAŞA

1

1

94.      

GAZİOSMANPAŞA

1

2

95.      

GAZİOSMANPAŞA

1

5

96.      

GAZİOSMANPAŞA

1

6

97.      

GAZİOSMANPAŞA

1

7

98.      

GAZİOSMANPAŞA

1

8

99.      

GAZİOSMANPAŞA

1

9

100.   

GAZİOSMANPAŞA

1

10

101.   

GAZİOSMANPAŞA

1

11

102.   

GAZİOSMANPAŞA

1

12

103.   

GAZİOSMANPAŞA

1

13

104.   

GAZİOSMANPAŞA

1

14

105.   

GAZİOSMANPAŞA

1

15

106.   

GAZİOSMANPAŞA

1

16

107.   

GAZİOSMANPAŞA

1

17

108.   

GAZİOSMANPAŞA

1

18

109.   

GAZİOSMANPAŞA

2

1

110.   

GAZİOSMANPAŞA

2

2

111.   

GAZİOSMANPAŞA

2

6

112.   

GAZİOSMANPAŞA

2

7

113.   

GAZİOSMANPAŞA

2

8

114.   

GAZİOSMANPAŞA

2

9

115.   

GAZİOSMANPAŞA

2

10

116.   

GAZİOSMANPAŞA

2

11

117.   

GAZİOSMANPAŞA

2

12

118.   

GAZİOSMANPAŞA

4

18

119.   

GAZİOSMANPAŞA

4

19

120.   

GAZİOSMANPAŞA

4

20

121.   

GAZİOSMANPAŞA

5

1

122.   

GAZİOSMANPAŞA

5

2

123.   

GAZİOSMANPAŞA

5

3

124.   

GAZİOSMANPAŞA

5

4

125.   

GAZİOSMANPAŞA

5

5

126.   

GAZİOSMANPAŞA

5

17

127.   

GAZİOSMANPAŞA

5

18

128.   

GAZİOSMANPAŞA

6

1

129.   

GAZİOSMANPAŞA

6

2

130.   

GAZİOSMANPAŞA

6

3

131.   

GAZİOSMANPAŞA

6

4

132.   

GAZİOSMANPAŞA

6

5

133.   

GAZİOSMANPAŞA

6

20

134.   

GAZİOSMANPAŞA

6

21

135.   

GAZİOSMANPAŞA

6

22

136.   

GAZİOSMANPAŞA

7

1

137.   

GAZİOSMANPAŞA

7

2

138.   

GAZİOSMANPAŞA

7

3

139.   

GAZİOSMANPAŞA

7

4

140.   

GAZİOSMANPAŞA

7

17

141.   

GAZİOSMANPAŞA

7

18

142.   

GAZİOSMANPAŞA

7

19

143.   

GAZİOSMANPAŞA

10

26

144.   

GAZİOSMANPAŞA

10

27

145.   

GAZİOSMANPAŞA

10

28

146.   

GAZİOSMANPAŞA

10

29

147.   

GAZİOSMANPAŞA

11

27

148.   

GAZİOSMANPAŞA

11

28

149.   

GAZİOSMANPAŞA

11

40

150.   

GAZİOSMANPAŞA

60

1

151.   

GAZİOSMANPAŞA

61

1

152.   

GAZİOSMANPAŞA

61

28

153.   

GAZİOSMANPAŞA

62

1

154.   

GAZİOSMANPAŞA

62

13

155.   

GAZİOSMANPAŞA

63

1

156.   

GAZİOSMANPAŞA

64

1

157.   

GAZİOSMANPAŞA

64

6

158.   

GAZİOSMANPAŞA

172

2

159.   

GAZİOSMANPAŞA

680

4

160.   

GAZİOSMANPAŞA

705

6

161.   

GAZİOSMANPAŞA

705

7

162.   

GAZİOSMANPAŞA

705

8

163.   

GAZİOSMANPAŞA

705

9

164.   

GAZİOSMANPAŞA

705

10

165.   

GAZİOSMANPAŞA

706

1

166.   

GAZİOSMANPAŞA

706

2

167.   

GAZİOSMANPAŞA

706

3

168.   

GAZİOSMANPAŞA

706

4

169.   

GAZİOSMANPAŞA

706

5

170.   

GAZİOSMANPAŞA

706

6

171.   

GAZİOSMANPAŞA

706

7

172.   

GAZİOSMANPAŞA

706

8

173.   

GAZİOSMANPAŞA

706

9

174.   

GAZİOSMANPAŞA

706

10

175.   

GAZİOSMANPAŞA

731

1

176.   

GAZİOSMANPAŞA

731

2

177.   

GAZİOSMANPAŞA

732

1

178.   

GAZİOSMANPAŞA

732

2

179.   

GAZİOSMANPAŞA

732

3

180.   

GAZİOSMANPAŞA

732

4

181.   

GAZİOSMANPAŞA

732

5

182.   

GAZİOSMANPAŞA

733

1

183.   

GAZİOSMANPAŞA

733

2

184.   

GAZİOSMANPAŞA

733

3

185.   

GAZİOSMANPAŞA

733

5

186.   

GAZİOSMANPAŞA

734

1

187.   

GAZİOSMANPAŞA

734

2

188.   

GAZİOSMANPAŞA

734

3

189.   

GAZİOSMANPAŞA

734

4

190.   

GAZİOSMANPAŞA

737

1

191.   

GAZİOSMANPAŞA

737

2

192.   

GAZİOSMANPAŞA

737

3

193.   

GAZİOSMANPAŞA

738

1

194.   

GAZİOSMANPAŞA

738

2

195.   

GAZİOSMANPAŞA

738

3

196.   

GAZİOSMANPAŞA

738

4

197.   

GAZİOSMANPAŞA

738

5

198.   

GAZİOSMANPAŞA

738

6

199.   

GAZİOSMANPAŞA

738

7

200.   

GAZİOSMANPAŞA

738

8

201.   

GAZİOSMANPAŞA

739

1

202.   

GAZİOSMANPAŞA

739

2

203.   

GAZİOSMANPAŞA

739

3

204.   

GAZİOSMANPAŞA

739

4

205.   

GAZİOSMANPAŞA

739

5

206.   

GAZİOSMANPAŞA

2334

1

207.   

GAZİOSMANPAŞA

2334

4

208.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

2

209.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

3

210.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

4

211.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

5

212.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

6

213.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

7

214.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

8

215.   

GAZİOSMANPAŞA

2335

9

216.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

5

217.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

6

218.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

7

219.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

8

220.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

9

221.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

10

222.   

GAZİOSMANPAŞA

2336

11

223.   

GAZİOSMANPAŞA

2338

1

224.   

GAZİOSMANPAŞA

2339

1

225.   

GAZİOSMANPAŞA

2339

13

226.   

GAZİOSMANPAŞA

2340

1

227.   

GAZİOSMANPAŞA

2340

21

228.   

GAZİOSMANPAŞA

4002

1

229.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

1

230.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

2

231.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

3

232.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

4

233.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

5

234.   

GAZİOSMANPAŞA

4004

6

235.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

1

236.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

2

237.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

3

238.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

4

239.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

5

240.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

6

241.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

7

242.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

8

243.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

9

244.   

GAZİOSMANPAŞA

4005

10

245.   

GAZİOSMANPAŞA

4073

1

246.   

GAZİOSMANPAŞA

4074

1

247.   

GAZİOSMANPAŞA

4075

1

248.   

GAZİOSMANPAŞA

4077

1

249.   

GAZİOSMANPAŞA

5551

8

250.   

GAZİOSMANPAŞA

5551

9

251.   

GAZİOSMANPAŞA

5551

10