19 Temmuz 2007 Tarihli ve 26587 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12358   Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010’unOnaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12387   Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şevket BÜYÜKHATİPOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği