19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları  Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Personeli şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından şehitlik veya vazife malullük belgesi istenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Emniyet Teşkilatı Personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, haklarında Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur kararı verilerek yazılı sınavına alınanlar, yazılı sınava katılmış olan erkek ve bayan adayların kendi aralarında aldıkları en yüksek puanın en az 1/3 ünü almaları şartıyla başarılı sayılarak asıl aday listesine dahil edilir. Bu kapsamda alınanlar o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulur."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.