19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından şehitlik veya vazife malullük belgesi istenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocuklarından, fakülteye girmek isteyenler, giriş koşullarını taşımaları ve yazılı sınavında o yıl alınan en yüksek puanın en az yarısı kadar puan almaları kaydıyla, kesin başarı listesine dahil edilir."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.