19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                              18 Temmuz 2007

   B.02.0.PPG.0.12-305-9024

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2007 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    18 Temmuz 2007

B.01.0.KKB.01-06-139-2007-499

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Temmuz 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9024 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2007 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar;Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI