19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12387

             Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 3/7/2007 tarihli ve 2546 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

KURUMU          : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                                                                        DEĞİŞİKLİK

                                                                 KADRO          KADRO                           

SINIFI     UNVANI                                 ADEDİ         DERECESİ         KADRO DERECESİ

GİH         MEMUR                                         1                     9                                   7

GİH         BİLGİSAYAR İŞLETMENİ          1                   10                                   5

GİH         ŞOFÖR                                            1                     9                                   8

GİH         ŞOFÖR                                            3                   11                                   9

                                                                    ——

                                   TOPLAM :                   6

KURUMU          : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : TAŞRA

CETVEL              : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                                                                        DEĞİŞİKLİK

                                                                 KADRO          KADRO                           

SINIFI     UNVANI                                 ADEDİ         DERECESİ         KADRO DERECESİ

GİH         ŞEF                                                  2                     4                                   3

GİH         ŞEF                                                  2                     5                                   3

GİH         ŞEF                                                  1                     5                                   4

GİH         MEMUR                                         1                   10                                   8

GİH         BİLET KONTROL MEMURU     1                   10                                   7

YH           HİZMETLİ                                     1                   12                                 10

                                                                    ——

                                   TOPLAM :                   8

 

KURUMU          : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                           – A –                                                                             – B –

          MEVCUT KADRONUN                         YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                         DERECE ADET SINIFI  UNVANI                               DERECE     ADET

 GİH    EĞİTİM UZMANI                3           2       GİH    EĞİTİM UZMANI                        1              2

 GİH    MEMUR                                 5           1       GİH    MEMUR                                         8              1

 GİH    DAKTİLOGRAF                    5           1       GİH    SEKRETER                                     7              1

 GİH    DAKTİLOGRAF                    7           1       GİH    BİLGİSAYAR İŞLETMENİ           5              1

 GİH    SEKRETER                             5           1       GİH    BİLGİSAYAR İŞLETMENİ           7              1

 SH       DAİRE TABİBİ                      1           1       SH      DAİRE TABİBİ                              6              2

 SH       DAİRE TABİBİ                      2           1      

                                                                      ———                                                                                ———

                                            TOPLAM :            8                                    TOPLAM :                                    8

 

 

KURUMU          : DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI        : TAŞRA

CETVEL              : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                           – A –                                                                             – B –

          MEVCUT KADRONUN                         YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                              DERECE     ADET SINIFI         UNVANI                        DERECE     ADET

 GİH    ŞUBE MÜDÜRÜ                              2          1        GİH         ŞUBE MÜDÜRÜ                            1      1

 GİH    MEMUR                                            5          5        GİH         ŞEF                                                   3      2

 GİH    MEMUR                                            6          1        GİH         MEMUR                                          8      1

 GİH    ANBAR MEMURU                         5          1        GİH         MEMUR                                        11      1

 GİH    BİLET KONTROL MEMURU        5          1        GİH         ANBAR MEMURU                        8      1

 GİH    DAKTİLOGRAF                              7          1        GİH         BİLET KONTROL MEMURU      7      1

 GİH    SEKRETER                                        5          1        GİH         SEKRETER                                      7      1

 GİH    VEZNEDAR                                      5          1        GİH         VEZNEDAR                                    7      1

 GİH    ŞOFÖR                                               6          1        GİH         BİLGİSAYAR İŞLETMENİ            3      4

 GİH    ŞOFÖR                                               7          1        GİH         BİLGİSAYAR İŞLETMENİ          11      1

 SH       TABİP                                                1          2        GİH         ŞOFÖR                                             9      1

 SH       DİŞ TABİBİ                                       1          1        GİH         ŞOFÖR                                           11      1

 SH       DAİRE TABİBİ                                 3          1        SH           TABİP                                              5      1

 SH       HEMŞİRE                                          1          1        SH           TABİP                                              6      1

 YH      HİZMETLİ                                      11          1        SH           DİŞ TABİBİ                                     6      1

 YH      BEKÇİ                                                8          1        SH           DAİRE TABİBİ                               5      1

                                                                                              SH           HEMŞİRE                                        3      1

                                                                               ———                                                                               ———

                                            TOPLAM :                   21                                          TOPLAM :                           21