7 Temmuz 2007 Tarihli ve 26575 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12338  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2007/12342  Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9/6/2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2007/12343  8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

— İçişleri, Millî Eğitim, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞ

— Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ