4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                       3 Temmuz 2007

                B.02.0.PPG.0.12-305-8273

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Temmuz 2007 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                3 Temmuz 2007

           B.01.0.KKB.01-06-136-2007-479

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 3 Temmuz 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8273 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Temmuz 2007 tarihinde Romanya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı Osman GÜNEŞ’in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI