4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12311

             14 Mart 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli "Türkiye-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2007 tarihli ve HUMŞ-792 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                               O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-SUDAN BAKANLARARASI

KARMA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

10. DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticaret Anlaşmasının 15. Maddesi ve Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 4. Maddesi uyarınca kurulmuş bulunan Karma Komisyon, 10. Dönem Toplantısını 12–14 Mart 2007 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN, Sudan Heyetine ise Dış Ticaret Bakanı George Bureng V. NYOMBE başkanlık etmiştir.

             Dış Ticaret Bakanı George Bureng V. NYOMBE Türkiye’de bulunduğu süre zarfında, Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin ÜZÜLMEZ ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Her iki Heyetin üyeleri sırasıyla EK I ve EK II’de yer almaktadır.

             Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülkelerindeki son ekonomik gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi vermişler ve iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, teknik ve kültürel ilişkileri tüm yönleri ile gözden geçirmişler ve bu alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik irade beyanında bulunmuşlardır.

             Heyetlerarası görüşmeler, iki ülkenin dostane ilişkileri ile ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirme arzusunu yansıtan kardeşlik ve karşılıklı anlayış ortamında cereyan etmiştir.

             Görüşmelerin sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

             I - TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

             1. Taraflar, istikrarlı ve uzun dönemli ticari ilişkilerin tesis edilmesinin önemini vurgulayarak, ikili ticaretin daha dengeli ve karşılıklı fayda temelinde geliştirilmesi amacıyla gerekli önlemleri almayı kabul etmişlerdir.

             2. Bu çerçevede, taraflar iki ülke arasında 2007 Haziran ayında Ankara’da Tercihli Ticaret Anlaşması’na dair ayrıntılı müzakereleri başlatmayı kararlaştırmışlardır. Türk tarafı sözkonusu tercihli ticaret sisteminin temel ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiş ve dikkate alınması için bu anlaşmanın taslağını iletmiştir.

             3. Taraflar Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılabilmesi imkânları hakkında görüşmelerin icra edilmesi amacıyla 2008 yılı içinde Ankara’da inkişafi toplantılar yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             4. Taraflar, daha dengeli bir ikili ticarete ulaşmak amacıyla Türkiye’ye Sudan’ın ihracatının kolaylaştırılmasına dair bir Pazara Giriş Programı (PGP) geliştirmedeki ilgilerini vurgulamışlardır.

             Sözkonusu PGP Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde Sudan tarafınca hazırlanacaktır. Taslak PGP metni üç ay içinde Sudan tarafınca Dış Ticaret Müsteşarlığına (DTM) sunulacaktır.

             5. Taraflar her iki ülkede düzenlenecek olan aşağıdaki teşvik faaliyetlerini desteklemeyi ve kolaylaştırmayı kabul etmişlerdir:

             a. Tarım ve tarıma dayalı sanayiler alanında 2007 Nisan ayında Türkiye’ye Alım Heyeti,

             b. "Türkiye-Afrika Dış Ticaret Programı" vesilesiyle 16–20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Türkiye’ye Alım Heyeti,

             c. Otomotiv sanayi ve yedek parçaları alanında 2007 Haziran ayında Türkiye’ye Alım Heyeti,

             d. 31 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Sudan Uluslararası Sağlık Fuarı, Sudan Uluslararası Ulaştırma Fuarı, Uluslararası Ev Fuarı,

             e. 14–18 Kasım 2007 tarihleri arasında Sudan Uluslararası Tarım Fuarı,

             f. 12–16 Aralık 2007 tarihleri arasında Sudan Uluslararası Yapı Malzemeleri ve İnşaat Teknolojileri Fuarı,

             g. 2008 Şubat ayında Hartum Uluslararası Fuarı,

             h. 2007 Aralık ayında Sudan’a Türk Ticaret Heyeti,

             i. 2008 Şubat ayında Sudan’a Türk Müteahhitlik Heyeti.

             Taraflar, Türk firma ve Sudan Serbest Bölgeler Şirketi (SFZ) arasında imzalanan ticari sözleşme koşullarına uygun olarak 2007 yılında Hartum’da düzenlenecek olan yukarıda bahis konusu fuarların başarılı bir şekilde düzenlenmesi için gerekli adımları atmayı kabul etmişlerdir.

             6. Taraflar, firmalarının her iki ülkede karşılaştıkları sorunlar hakkında 2007 Mayıs ayına kadar nota teatisi yapmayı ve raporlanan zorlukların aşılması için gerekli adımları atmayı kabul etmişlerdir.

             7. Taraflar, Türk Eximbank tarafından finanse edilen El-Mek Nimir Köprü projesinin düzgün bir şekilde uygulanmasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak bu alanda mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ilgilerini ifade etmişlerdir.

             Türk tarafı ihracat kredi/garanti ve sigorta programları alanında Sudan Merkez Bankası’ndan dört uzmana 2007 yılı içinde kısa dönemli eğitim programları sağlanmasının devam etmesini kararlaştırmıştır.

             8. Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onay sürecini hızlandırmayı kabul etmiştir.

             9. Taraflar, Türkiye ve Sudan arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının onaylanmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sudan tarafı sözkonusu Anlaşmanın uygulanması için gerekli iç prosedürünü uygun olan en kısa sürede tamamlamayı taahhüt etmiştir.

             10. Taraflar, Sudanlı uzmanlara Türkiye’de kısa süreli eğitim programları sağlanmasını içeren Türkiye’nin İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve Sudan’ın Dış Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Konseyi arasındaki işbirliğinin devamını kararlaştırmışlardır.

             11. Taraflar, Karma Komisyon toplantıları sırasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sudan İşadamları ve İşverenleri Federasyonu arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmasından duydukları memnuniyeti not etmişlerdir.

             12. Taraflar, serbest bölgeler alanında işbirliğini daha geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayarak bu alanda bir işbirliği protokolü imzalamayı kararlaştırmışlardır. Sözkonusu protokolün taslak metni iki ay içinde Sudan tarafınca DTM’ye iletilecektir.

             Sudan tarafı, Türk tarafının davetine binaen, 2007 Nisan ayında Türkiye’de düzenlenecek olan WEPZA Toplantısına katılmayı kabul etmiştir.

             13. Taraflar, Türk-Sudan Karma Ekonomik Komisyon 10. Dönem toplantıları sırasında "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişlerdir.

 

             II - EKONOMİK VE SINAÎ İŞBİRLİĞİ

             1. Taraflar özellikle enerji, telekomünikasyon, tarıma dayalı sanayiler ve altyapı alanlarında Sudan’da ortak yatırımlar yapılması için kamu ve özel sektör firmalarını, özellikle küçük ve orta ölçekli müteşebbislerini, teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             2. Taraflar, Sudan’da doğrudan yatırımların gerçekleştirilmesi için olası joint venture ortaklarını bulmaya yönelik olarak özel sektör firmalarının katılımıyla her iki ülkede sektörel seminerler düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. Bu seminerlerin tarih ve yerleri 2007 Mayıs ayı sonuna kadar diplomatik kanallar ile belirlenecektir.

             3. Taraflar, üretime uygun pamuk tohumlarının çeşitlendirilmesi, uzman değişimi ve eğitim kursları sağlama yollarıyla Sudan’da pamuk üretim ve pamuk işleme alanında işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır.

             4. Taraflar, İslam Konferansı Örgütü pamuk üreticisi üyelerinin rekabet gücünü ve üretim etkinliğini artırmaya yönelik Eylem Planı çerçevesinde karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi kararlaştırmışlardır. Türk tarafı 10–12 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek "Pamuk Yatırım Forumu"na katılması için Sudan tarafını davet etmiştir.

             5. Taraflar, Sudan’daki Pilot Çiftlik Projesinin gerçekleştirilmesinde elde edilen olumlu gelişmelerden duydukları memnuniyeti not etmişlerdir.

             6. Taraflar, bitki koruma, hastalıkların kontrolü, organik tarım, hayvan sağlığı ve kültür balıkçılığı alanlarında ilgili kuruluşları arasında süregelen işbirliğini genişletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, taraflar, Ortak Tarım İcra Komitesinin gelecek toplantısının 2007 yılının ikinci yarısında Türkiye’de düzenlenmesini kararlaştırmışlardır. Sözkonusu Komite toplantısının gündemi toplantı tarihinden dört hafta önce belirlenecektir.

             7. Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Sudan Standartlar ve Metroloji Kuruluşu (SSMO) arasındaki 7 Kasım 1998 tarihli "Teknik İşbirliği Alanında Anlayış Muhtırası"nın etkili bir şekilde uygulanmasını temin etmek üzere gerekli önlemleri almayı kararlaştırmışlardır.

             Bu bağlamda, taraflar 2007 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilecek projeleri içeren İcra Programını üç aylık bir süre içinde görüşmeyi ve sonuçlandırmayı kararlaştırmışlardır.

 

             III - TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             1. Taraflar Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) teknik yardım programları çerçevesinde Sudan’da devam eden projelerden duydukları memnuniyeti not etmişlerdir.

             Türk tarafı bu program altında Sudan yetkililerince önerilecek proje ve faaliyetleri olumlu bir şekilde göz önünde bulundurarak değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.

             Bu bağlamda, Sudan tarafı Maden Tetkik ve Araştırma (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak aşağıdaki konulardaki kısa süreli eğitim imkânları hakkında teklif iletmeyi kararlaştırmıştır,

             - Sudan Jeolojik Araştırma İdaresi’nden (GRAS) dört uzmana, Jeolojik Bilgi sistemi (GIS) ve Uzaktan Algılama (RS) alanında Türkiye’de eğitim programı (yılda azami üç hafta)

             - GIS ve RS alanlarında iki MTA mühendisi ve teknisyeni tarafından Sudan’da eğitim programı (yılda azami iki hafta) (sözkonusu program RS ve GS laboratuarlarının yazılım ve donanımlarının tamamlanmasından sonra başlatılacaktır)

             - Aktif tektonik ve sismik faaliyetler alanlarında GRAS’dan iki yapı jeologu ve iki sismologa Türkiye’de eğitim programı (yılda azami iki hafta)

             - Kimyasal analiz ve mineral işleme alanında GRAS uzmanlarının MTA tarafından Türkiye’de eğitimi

             2. Sudan tarafı, ihracat teşvik, ticaret politika tedbirleri, Pazar araştırma, ticaret müzakere teknikleri alanında Sudanlı dış ticaret uzmanlarına dört haftaya kadar kısa süreli eğitim imkânları talep etmiştir. Sudan tarafı Sudan’ın Ticaret Bilgi Merkezi için gerekli ekipmanın sağlanması hususunda ilgisini ifade etmiştir. Bu husustaki somut teklif mümkün olan en kısa süre içinde Hartum’daki TİKA ofisine sunulacaktır.

             3. Taraflar, 25–29 Mart 2007 tarihleri arasında Sudan Cumhuriyeti Sağlık Bakanının ziyaretleri sırasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasını kararlaştırmışlardır.

 

             IV - ULAŞTIRMA

             1. Türk tarafı Sudan ve Libya üzerinden Akdeniz havzasında yer alan ülkelere malların taşınması için Port Sudan limanında bir lojistik merkezi tesis etmek üç taraflı proje hakkında Sudan tarafını bilgilendirmiştir.

             Bunun yanı sıra, Türk tarafı bu projenin gerçekleşmesi için aşağıdaki adımları atmayı önermiştir:

             - Projenin gerçekleşmesi için mevcut altyapı ve altyapı ihtiyaçlarına dair ulusal düzeyde yapılacak ön çalışmaların tamamlanması,

             - 2007 Haziran ayından sonra olmamak üzere ulusal düzeyde yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Türkiye, Sudan ve Libya arasında Türkiye’de düzenlenecek olan üçlü toplantı,

             - Sözkonusu proje için bir fizibilite çalışmasının finansmanında nihai karar almak amacıyla, Libya’da üst düzey resmi görüşmeler düzenlenecektir.

             Sudan tarafı, bu proje teklifini dikkate almaları için ilgili Sudanlı yetkililere iletmeyi kabul etmiştir.

             2. Taraflar, Türk Havayollarınca İstanbul–Hartum arasında doğudan düzenli uçuş seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasında hava kargo ve yolcu taşımacılığının daha da geliştirilmesini kararlaştırmışlardır.

             3. Taraflar, Sudan’ın demiryolları altyapı ve üstyapısının modernizasyonu ve iyileştirilmesi alanında 2007 Eylül ayında Hartum’da bir seminer düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

             Sudan tarafı, Sudan demiryolları uzmanları için teknik yardım programları konusunda teklifini iletecektir.

             Türk tarafı, olumlu bir şekilde göz önüne alınacak şekilde Hartum’daki TİKA ofisine iletilecek olan Sudan Demiryolları İdaresinin teklifini değerlendirmeyi kabul etmiştir.

             4. Taraflar, Sudan denizcilik uzmanları için kısa süreli eğitim programları uygulamasının 2007 yılında devam etmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Bu bağlamda, Sudan tarafı liman kontrol, otomatik belirleme sistemi ve petrol ürünlerinin güvenliği ve işletilmesi alanlarında Sudanlı uzmanlara Türkiye’de eğitim programları sağlanması hakkında Hartum’daki TİKA ofisine somut öneri sunacaktır.

             5. Taraflar, Limanlar ve Gemiler için Uluslararası Güvenlik Kodları (ISPSC) alanında 2007 yılının son çeyreğinde Port Sudan’da bir seminer düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.

             6. Taraflar, nehir taşımacılığı alanında işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırmışlardır.

 

             V - DİĞER KONULAR

             1. Taraflar, 2007 yılı içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hartum Eyaleti arasında bir İşbirliği Uygulama Programı imzalamayı kararlaştırmışlardı.

             Taraflar, 9 Aralık 2001 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hartum Eyaleti arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü’nün uygulanmasının hızlandırılmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             2. Türk tarafı, Hartum Şehir Master Planı Projesinin bir Türk müşavir firma tarafından gerçekleştirilmesi hakkında ilgi ve niyetini ifade etmiştir. Sudan tarafı, bu Projede Türk firmalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etmiştir.

             3. Taraflar, Türk-Sudan Karma Ekonomik Komisyon 10. Dönem toplantıları sırasında "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti not etmişlerdir.

***

             Taraflar, Karma Komisyonun 11. Dönem Toplantısının, diplomatik kanallar aracılığıyla üzerinde mutabık kalınacak bir tarihte, Hartum’da yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             14 Mart 2007 tarihinde, Ankara’da İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

 

      TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                 SUDAN CUMHURİYETİ

           HÜKÜMETİ ADINA                                                           HÜKÜMETİ ADINA

 

 

 

                            

            KÜRŞAD TÜZMEN                                                GEORGE BURENG V. NYOMBE

             DEVLET BAKANI                                                         DIŞ TİCARET BAKANI

EK I

 

TÜRK HEYETİ

 

Şevket ILGAÇ                                          :  Anlaşmalar Genel Müdür V.

                                                                      Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

 

Yüksel AKÇA                                          :  Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı, DTM

 

Alev ARKAN                                            :  Genel Müdür Yardımcısı,Türk Eximbank

 

Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU             :  Genel Müdür Yardımcısı,MTA

 

Attila G. KIZILARSLAN                         :  Daire Başkanı,

                                                                      Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

 

Kamuran ÖZDEN                                   :  Dış İlişkiler Daire Başkanı, Sağlık Bakanlığı

 

Mehmet GÜLEÇ                                      :  Daire Başkanı,

                                                                      Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

                                                                      Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

CemERDEM                                             :  Daire Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı

 

Tülin KALKAY                                        :  Daire Başkanı, Türk Eximbank

 

EK II

 

SUDAN HEYETİ

 

Prof. George Bureng V. NYOMBE        :  Dış Ticaret Bakanı,

                                                                      Heyet Başkanı

 

Muhammed El Hassan Ahmet               :  Sudan’ın Türkiye Büyükelçisi

ELHAJ

 

Imad Eldin MAHMOUD                         :  Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı

 

Dr.Ahmet HassanAHMED                     :  Müsteşar,Sudan Büyükelçiliği, Ankara

 

HassanElkhier Mohamed AHMED       :  Teşvik ve Yatırımlar Genel Müdürü,

BALLA                                                         Yatırım Bakanlığı

 

Amna AhmetSAAD                                 :  Müsteşar Yardımcısı,

                                                                      Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı

 

Abla MALİKOSMAN                              :  Müdür Yardımcısı,

                                                                      Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Dr.Bashir Altahir IBRAHIM                  :  Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü,

                                                                      Gümrükler Genel Müdürlüğü

Khadija Sıddıg MOHAMED                  :  Dış Ticaret Bakanlığı

 

AbbasIbrahim El SHARIF                      :  Avrupa ve Amerika Müdürü,

                                                                      Kültür ve Gençlik Bakanlığı

 

Raga Nicola EISSA                                 :  Başsavcı Yardımcısı,

                                                                      Adalet Bakanlığı

 

AbdelgaderA.M. DAFALLA                    :  Müşavir, Sudan Büyükelçiliği, Ankara

 

Amna Elsaddığ DIYAB                            :  Uluslararası İşbirliği Bakanlığı

 

Jaklyn Fory MODY                                :  Dış Ticaret Bakanlığı

 

Zeinab Ibrahim Fadl ELSEED               :  Genel Sekreter,

                                                                      Hartum Eyaleti

 

Osama FAISAL ELSAYID                      :  Uluslararası İlişkiler Müdürü,

                                                                      Hartum Eyaleti

 

Prof. Muhamed Said HARBI                  :  Genel Müdür,

                                                                      Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı

 

Kaptan Mahmoud Sayed AHMED        :  Limanlar İşletmesi ve Denizcilik İdaresi

 

Mühendis Adam Mohakar HAMAD     :  Müdür,

                                                                      Nehir Ulaşımı Şirketi

 

Elsheikh Abd MUTTALAB                     :  Planlama Müdürü,

                                                                      Sudan Demiryolları İdaresi

 

Mohamed Hamit MOALLA                    :  Planlama,Enformasyon ve Teknik İşbirliği Müdürü,

                                                                      Sudan Jeolojik Araştırma Otoritesi

 

Aida Awad MOHAMED                          :  Kıdemli Ekonomist,Sudan Merkez Bankası

 

Dr. Kamal Hanafi MANSOUR              :  Sağlık Teşvik Müdürü, Sağlık Bakanlığı

 

Abdelwahab Al RASHID                         :  Cumhurbaşkanlığı

 

Muddethir ABDELGHANI                     :  Garri Serbest Bölge Müdürü,        

                                                                      Sudan Serbest Bölgeler ve Pazarlar Şirketi

 

KURUM TEMSİLCİLERİ

 

Mohamed Elamin ALATAYA                 :  Sudan İşadamları ve İşverenler Federasyonu

 

Bakri YOUSIF                                         :  Genel Sekreter,

                                                                      Sudan İşadamları ve İşverenler Federasyonu

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.