30 Haziran 2007 Tarihli ve 26568 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞ

—  Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (No: YFK-2007/1)