30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12320

             “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 3/4/2006 tarihli ve 2006/10265 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığının 25/5/2007 tarihli ve 1486 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                       O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı