30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12319

             2007 Yılı Yatırım Programında 2007E010120 proje numarasıyla yer alan “Ankara-Sivas Demiryolu Projesi” kapsamında yapılması planlanan Ankara-Sivas Demiryolu güzergahına tesadüf eden ve ekli planda belirtilen sahaların, Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)’nca acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın 8/6/2007 tarihli ve10277 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                             R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                        F. N.ÖZAK                                A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.M.EKER                                            A. KOÇ                                      O. PEPE

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.            Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

Ek İçin Tıklayınız