30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12283

             Resmî ve özel kurslarda Hollandaca ve İbranice öğretiminin yapılması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/5/2007 tarihli ve 4579 sayılı yazısı üzerine, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M.A. ŞAHİN                         N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                       H.ÇELİK                               R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskan Bakanı V.             Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı