30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

TEBLİĞ

             Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KATALOĞA DAYALI AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE PAZARLANACAK

 2006 ÜRÜNÜ ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA

BAŞLANGIÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

             Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu, 4733 sayılı Kanunun 1/e ve 9/B maddeleri ile bu madde hükümleri çerçevesinde çıkarılarak 4/12/2002 tarihli ve 24956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca 2006 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit etmiştir.

 

NEVİ

BÖLGELER

Karadeniz ve Marmara

Ege

Doğu

Güneydoğu

A. Grad

3,79 YTL

3,71 YTL

3,37 YTL

3,22 YTL

B. Grad

3,00 YTL

2,94 YTL

2,67 YTL

2,55 YTL

Kapa

1,58 YTL

1,54 YTL

1,40 YTL

1,34 YTL

Duble Kapa

1,30 YTL

1,27 YTL

1,16 YTL

1,10 YTL

 

             Tebliğ olunur.