30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/7/1995 tarihli ve 22356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli  ekteki  şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A – MERKEZ TEŞKİLATI

 

BİRİMLER                           

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİNAMİRİ

Genel Müdür

Bakan

--

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

İç Denetçi

Genel Müdür

--

Genel Müdür Makamında Görevli Personel

Genel Müdür

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

                 

Başmüfettiş-Müfettiş-

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Teftiş Kurulu Başkanı

 

SPOR KONTROLÖRLERİ KURUL BAŞKANLIĞI

Kurul Başkanı

 

Genel Müdür

 

 

 

Spor Kontrolörü

Kurul Başkanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Kurul Başkanı

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

--

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Avukat

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri   

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri   

DAİRE  BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü-Daire Tabibi-APK Uzmanı Araştırmacı- Sportif Eğitim Uzmanı- Mali Hizmet Uzmanı-Uzman

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Mühendis-Mimar

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

MERKEZ CEZA KURULU BAŞKANLIĞI

Personel

Kurul Başkanı

 

FEDERASYON BAŞKANLIKLARI

Federasyon Genel Sekreteri  

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Diğer Personel

Genel Sekreter

Genel Müdür Yardımcısı

ÖZERK SPOR FEDERASYON BAŞKANLIKLARI

Federasyon Genel Sekreteri

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür           

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Sivil Savunma Genel  Müdürü

Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

B – TAŞRA TEŞKİLATI

BİRİMLER

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

İl Müdürü

Vali

 

Şube Müdürü- Araştırmacı-Avukat-Tabip-

Mühendis-Spor Eğitim Uzmanı- Uzman

İl Müdürü

Vali

İlçe Müdürü

Kaymakam

Vali           

Diğer Personel (İL)

Şube Müdürü

İl Müdürü

Diğer Personel (İLÇE)

İlçe Müdürü

Kaymakam