29 Haziran 2007 Tarihli ve 26567 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12330  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Programına (2007-2013) Katılımı Hakkında Mutabakat  Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12331  Avrupa Topluluğu’nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı’na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nın 1 Ocak 2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12326  Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak “İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze Müdürlüğü” Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/6/2007 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-9 Sayılı Kararı