27 Haziran 2007 Tarihli ve 26565 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12268   Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına  Dair Yönetmelik

—  Satranç Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Golf Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Golf Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Cimnastik Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Masa Tenisi Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kayak Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kayak Yarışmaları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/2)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/33)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/34)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/45, K: 2007/54 sayılı Kararı (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 121. Maddesi ile İlgili)

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Başkanlar Kurulunun 19/6/2007 Tarihli ve 2007/18 sayılı Kararı

 

Tıklayınız


27/6/2007 tarihli ve 26565 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 27/6/2007 tarihli ve 600 sayılı Kararı yayımlanmıştır.