27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

YÖNETMELİK

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

CİMNASTİK MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 28/8/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cimnastik Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.