27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

YÖNETMELİK

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

SATRANÇ HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 29/1/1994 tarihli ve 21833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satranç Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.