27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

YÖNETMELİK

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU SATRANÇ YARIŞMALARI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 12/6/1996 tarihli ve 22664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.