27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12268

             29 Ağustos 2006 tarihinde Hanoi’de imzalanan ekli “Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/5/2007 tarihli ve HUMŞ-296 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                             R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                        O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-VİETNAM

KARMA EKONOMİK VE TİCARET KOMİTESİ

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27 Ağustos 1997 tarihinde imzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması" uyarınca;

             25 Ağustos 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi İkinci Dönem Toplantısı’na uygun olarak,

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti tarafından anlaşmaya varıldığı üzere,

             Türk-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (bundan böyle Karma Komite olarak anılacaktır) üçüncü toplantısını 28-29 Ağustos 2006 tarihleri arasında Hanoi’de gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Vietnam Heyetine ise Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Truong Dinh Tuyen başkanlık etmiştir.

             Türk ve Vietnam Heyetlerinin oluşumu sırasıyla Ek I ve Ek II’de gösterilmiştir.

             Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, resmi ziyareti sırasında Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Pham Gia Khiem tarafından kabul edilmiş ve Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Sayın Le Hong Anh ile görüşmüştür.

             Açılış oturumu sırasında, Heyet Başkanları, ülkelerinin ekonomilerinde kaydedilen son gelişmeler hakkında bilgi vermişler, Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısında mutabakata varıldığı gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin sonuçlarını gözden geçirmişler ve önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki işbirliğinin hareket planını oluşturmuşlardır.

             Görüşmeler sırasında, karşılıklı ilgi duyulan çeşitli konular görüşülmüş ve bahsekonu görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             TİCARET,  YATIRIM VE FİNANS

             1. Taraflar, ikili ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişler ve son iki yılda ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin, artan ticaret hacminden ve ikili ticaretin kompozisyonunun çeşitlendirilmesinden de görüleceği üzere, önemli bir ilerleme kaydetmiş olmasını memnuniyetle not etmişlerdir. 

             Taraflar, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin, iki ülkenin ekonomik potansiyellerine uygun olarak geliştirilmesine yönelik mümkün olan her türlü çabanın sarf edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

             2. Taraflar, ikili ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, pazar araştırmasının yapılabilmesini teminen, ticaret heyetlerinin değişiminin önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, ilgili kuruluşlarının, birbirleriyle daha yakın temas içerisinde bulunmaları için teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, Vietnam tarafı, özel sektör kuruluşları ve işadamlarından oluşan bir heyetin eşlik ettiği Türkiye İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu’nun Vietnam’a yönelik ziyaretini takdirle karşılamıştır.

             Vietnam tarafı, Türk tarafından Vietnam’a yönelik bir "Ticaret Heyeti Programı" düzenlenmesi talebini yinelemiştir. Vietnam tarafı, ayrıca, Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VCCI) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bu vesileyle Türk-Vietnam İş Forumu’nun gerçekleştirilmesi hususunda işbirliğine gidilmesi konusundaki isteğini ifade etmiştir.

             Türk Tarafı, 2007 yılında Vietnam’a yönelik bir "Ticaret Heyeti Programı"nın düzenleneceğini belirtmiştir.

             Türk tarafı, ayrıca, Vietnamlı ithalatçıları Türkiye Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen alım heyetlerine katılmaya davet etmiştir.

             3. Türk tarafı, 2005 yılında Türkiye’de, Türk-Vietnam İş Konseyi’nin kurulduğunu açıklamış ve sözkonusu kuruluşun Vietnam tarafınca da  oluşturulmasını ve en kısa zamanda ilk toplantısını gerçekleştirmesini istemiştir.

             4. Taraflar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu çerçevede, Vietnam tarafı, VCCI’nin TOBB ve VCCI arasında işbirliğinin çerçevesini belirleyecek olan bir İşbirliği Anlaşması’nın en kısa zamanda sonuçlandırılması konusundaki isteğini ifade etmiştir.

             5. Taraflar, ikili ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, her iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ihracatı geliştirme faaliyetlerinin önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısı sırasında İGEME ile VIETRADE arasında imzalanan İşbirliği Protokolü’nün uygulanması kapsamında, Vietnam Ticareti Geliştirme Ajansı’nın (VIETRADE) "Türk-Vietnam İş Semineri"ni gerçekleştirmesine yönelik çabalarını takdirle karşılamışlardır. Taraflar, sözkonusu forumun olumlu sonuçlarını memnuniyetle karşılamışlar ve ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik benzeri faaliyetlerin teşvik edilmesini kararlaştırmışlardır.

             Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (IGEME) Vietnam Ticareti Geliştirme Ajansı (VIETRADE) ile 2004 yılında Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısı sırasında imzalanan "İşbirliği Protokolü" çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğine gidilmesine yönelik ilgisini yinelemiştir:

             • Ticari bilgi değişimi,

             • Pazar/ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde işbirliği yapılması,

             • Ticareti geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

             • Eğitim ve uzman değişimi programlarının düzenlenmesi.

             6. Taraflar, birbirlerinin piyasa ve ticaret politikalarını, mekanizmalarını ve uygulamalarını daha iyi anlayabilmek için iki ülke arasındaki, özellikle iş çevreleri arasındaki bilgi değişiminin önemini vurgulamışlardır. Bu kapsamda, Vietnam tarafı, Türk tarafına Vietnam’ın itibarlı ihracatçılarının listesini sunmuştur. Vietnam tarafı, ayrıca, Türk tarafına Vietnam Ulusal E-Ticaret Portalı (www.ecvn.gov.vn veya www.ecvn.com.vn veya www.ecvn.biz.vn)  hakkında bilgi vermiş ve Türk tarafının, Türk girişimcilerini uygun iş ortakları aramaları için sözkonusu portala üye olmaları konusunda teşvik etmesini önermiştir.

             7. Taraflar, piyasa araştırması için özel sektör heyetlerinin değişiminin ve ürünlerini ve imajlarını tanıtmak amacıyla her bir ülkede düzenlenecek olan Ticaret, Yatırım ve Turizm Fuarlarına katılımın arttırılması hususunda mutabık kalmışlardır. 

             Vietnam tarafı, Hanoi’de ve Ho Chi Minh City’de her yıl düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı’na (VIETNAM EXPO) katılması için Türk tarafını davet etmiştir. Vietnam tarafı, Hanoi’de, 2007 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan Uluslararası Ticaret Fuarı’na Türkiye’nin Ulusal Düzeyde katılacak olmasını memnuniyetle karşılamıştır.

             8. Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amacıyla "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nın üçüncü tur müzakerelerinin en kısa zamanda yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             9. Taraflar, her iki ülkede yatırımlar alanındaki ikili işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla, "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" müzakerelerine uygun zamanda yeniden başlanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             10. Taraflar, standardizasyon, metroloji,  kalibrasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında her iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında işbirliğinin önemini vurgulamışlardır.

             Bu kapsamda, Taraflar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Vietnam Standardlar ve Kalite Başkanlığı (STAMEQ) arasında işbirliğine yönelik bir Mutabakat Zaptı’nın 2007 yılında sonuçlandırılması konusundaki isteklerini memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, Karma Komitenin üçüncü dönem toplantısı sırasında TSE ile STAMEQ arasında Hanoi’de gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle not etmişlerdir.

             Türk tarafı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün (UME), Vietnam Metroloji Enstitüsü (VMI-STAMEQ) ile ikili karşılaştırmalar, personel değişimi, metrolojik ekipmanın geliştirilmesi, metroloji alanında ortak araştırma projeleri yapılması, ortak toplantılar ve konferanslar düzenlenmesi ve eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanması yoluyla metroloji ve kalibrasyon alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

             EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             I. Sanayi

             Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

             11. Taraflar, ticaret ve yatırım faaliyetlerinin daha da geliştirilmesinde, her iki ülkenin küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısı sırasında iki ülke arasında imzalanan "KOBİ’lerin Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı"nın uygulanmasının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Bu kapsamda, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Vietnam Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı ile aşağıda yer alan alanlarda işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir:

             • Her iki ülkede düzenlenecek olan fuarlar hakkında birbirlerine bilgi verilmesi ve bu fuarlara her iki ülkede yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde KOBİ’lerin katılımının teşvik edilmesi,

             • KOBİ’ler tarafından Vietnam'a yönelik İhracat Amaçlı İş Gezileri düzenlenmesi,

             • Türk ve Vietnam KOBİ’leri arasında ticaret ve sanayi alanlarındaki işbirliğinin teşvik edilmesi,

             • KOSGEB tarafından yönetilen KOBİNET ağının Vietnam’a tanıtılması ve benzeri bilgi bankalarından karşılıklı olarak yararlanılması,

             • Vietnam’daki KOBİ’lerde çalışan işgücünün teknik ve yönetim konularında gelişmelerini sağlayacak bir eğitim programı düzenlenmesi,

             • Taraflar arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde, Vietnam’dan gelecek katılımcılara yönelik KOSGEB ve hizmetlerini tanıtıcı çalışma gezileri ve kısa süreli bilgilendirme programları düzenlenmesi,   

             • Vietnam’daki muadil kuruluş ile, iki ülke KOBİ’leri arasında ticari bağlantı, teknoloji transferi, ortak yatırım vb. alanlarda işbirliğini sağlamaya yönelik olarak, KOSGEB tarafından geliştirilen "Eşleştirme Merkezi"  modelinin kurulmasının teşvik edilmesi.

             12. Taraflar, sanayinin potansiyel sektörlerinde daha iyi bir işbirliğine sahip olmak için birbirlerinin spesifik talep ve kapasitelerini incelemek ve göz önünde bulundurmak amacıyla, her iki ülkenin Sanayi Bakanlıkları arasındaki bilgi değişiminin yoğunlaştırılması hususunda anlaşmışlardır.

             13. Taraflar, tekstil ve giyim, deri ve ayakkabı sanayi alanlarında, özellikle bu ürünlerin üretilmesi ve üçüncü ülkelere ihraç edilmesi konusundaki işbirliği potansiyelinin araştırılması ve dikkate alınması hususunda anlaşmışlardır.

             Gemi İnşa Sanayi

             14. Taraflar, gemi inşa alanındaki işbirliğinin önemini vurgulamışlar ve bu alandaki işbirliği olanaklarının araştırılması hususunda anlaşmışlardır. Bu kapsamda, Taraflar ayrıca, uygun işbirliği modellerinin yaratılması amacıyla ilgili kuruluşları arasında daha yakın temas kurulmasının teşvik edilmesine karar vermişlerdir. 

             II. Posta ve İletişim Hizmetleri

             15. Vietnam tarafı, Türk işletmelere Vietnam menşeli muhtemel posta ve iletişim ekipmanı ihraç edebilmek için Vietnamlı işletmelere önermek üzere posta ve iletişim alanında faaliyet gösteren Türk işletmeleri hakkında bilgi sağlamasını talep etmiştir.

             Türk Tarafı, sözkonusu öneriyi not almış ve ilgili kuruluşlara iletmeyi kabul etmiştir.

             III. Ulaştırma

             16. İki ülke arasında ürünlerin taşımasını kolaylaştırmak ve her iki ülkenin coğrafi avantajlarından tam olarak yararlanmak amacıyla, Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti  arasında Hava Ulaştırması Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında Deniz Ulaştırması Anlaşması müzakerelerinin bir an önce gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             IV. Turizm

             17. Taraflar, Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısı sırasında 2004 yılında imzalanan "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın bu alandaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir yasal çerçeveyi oluşturduğunu ifade etmişlerdir.

             Taraflar, Vietnam Ulusal Turizm İdaresi Başkanı başkanlığındaki Vietnam heyetinin 2005 yılının Ekim ayında Türkiye’ye yönelik ziyaretini memnuniyetle not etmişlerdir. Vietnam tarafı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı’nın en uygun zamanda Vietnam’ı ziyaret etmesine ve iki ülke arasındaki "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın uygulanması çerçevesinde "Turizm Çalışma Grubu"nun ilk toplantısının eş zamanlı olarak düzenlenmesine yönelik davetini yinelemiştir.

             Vietnam Ulusal Turizm İdaresi Başkanı’nın yukarıda bahsedilen ziyareti sırasında mutabık kalındığı üzere, Vietnam tarafı, Vietnam’da otel ve turizm yatırımları yapılması olanaklarının araştırılması amacıyla bir Türk yatırımcılar heyetini, Vietnam turizmi ile ilgili filmler yapmak ve makaleler yazmak amacıyla da muhabirler ve televizyonculardan oluşan bir Türk basın heyetini en uygun zamanda Vietnam’da ağırlamaya yönelik isteğini ifade etmiştir.

             V. Tarım ve Ormancılık

             18. Taraflar, Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi İkinci Dönem Toplantısı sırasında alınan kararların uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             19. Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı, Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile aşağıda yer alan hususlarda işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir:

             • Irmak havzası planlaması ve yönetimi,

             • Ormancılık alanında bilimsel ve teknik işbirliği

             Vietnam tarafı, Türk tarafının ırmak havzası planlaması ve yönetimine ilişkin yeni gündeme getirilen çeşitli işbirliği alanları önerisini kabul etmiştir.

             20. Vietnam tarafı, kuş gribinden ve canlı hayvan salgın hastalıklarından korunma, hijyen ve gıda güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı (SPS) konuları alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini önermiştir. 

             21. Taraflar, iki ülke arasındaki tarım, ormancılık ve kırsal kalkınma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Türk-Vietnam Karma Komitesi çerçevesinde bir Tarım Çalışma Grubu’nun oluşturulması ve "Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolü"nün uygulanması hususunda anlaşmışlardır.

             22. Vietnam tarafı, Türk yatırımcıların Vietnam’da tarım, ormancılık ve kırsal kalkınma alanlarında yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtmiştir.

             VI. Müteahhitlik

             23. Taraflar, Türk ve Vietnam işletmelerinin Türkiye’de, Vietnam’da ve üçüncü ülkelerde ortak girişimler ve ortaklıklar gerçekleştirmelerinin, endüstriyel ve sivil müteahhitlik işleri ile kentsel altyapı projeleri için müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti icra etmelerinin teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Vietnam tarafı, Türk işletmelerinin müteahhitlik sektöründeki yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir.

             VII. Bilim, Teknoloji, Doğal Kaynaklar ve Çevre

             24. Taraflar, 2000 yılında imzalanan "Bilimsel, Teknik ve Çevresel İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin, diğer ilgili alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla, uygulanmasına devam edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Bu bağlamda, Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı, Vietnam Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı ile aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir:

             • İki ülke Bakanlıkları arasında doğal kaynaklar ve çevrenin araştırılması, yönetimi, korunması ve kullanımının yanısıra, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında bilgi, deneyim, doküman ve uzman değişimi,

             • Erozyon kontrolü ve kumul tespit çalışmaları,

             • Meteoroloji alanında teknik işbirliği,

             • Su kaynakları yönetimi çerçevesinde ırmak havzası planlaması ve yönetimi,

             • Deniz kirliliğinin önlenmesi alanında işbirliği

             VIII. Güvenlik

             25. Taraflar, suçun önlenmesi ve suçla mücadele konusunda işbirliğine gidilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kabul etmişlerdir. Bu kapsamda, Taraflar, "Vietnam Hükümeti ve Türkiye Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadele  Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın en kısa sürede sonuçlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

             IX. Eğitim

             26. Vietnam tarafı aşağıdaki konularda işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir:

             • Mesleki eğitim dahil olmak üzere, eğitim ve öğretim alanında işbirliğine devam edilmesi,

             • Vietnam’da eğitim alanındaki fırsatların araştırılması amacıyla Türk üniversitelerinin ve yatırımcılarının davet edilmesi,

             • Eğitim ve öğretim konusunda düzenli bir şekilde bilgi değişiminin ve özellikle eğitim alanındaki yöneticileri içeren heyetlerin değişiminin sağlanması,

             • "Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın sonuçlandırılmasına yönelik imkanların araştırılması,

             • Türk üniversitelerinin Vietnam’da tanıtılması.

             Türk tarafı, Vietnam önerilerini ilgili Türk otoritelerine iletmeyi kabul etmiştir.

             Taraflar, Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin Dördüncü Dönem Toplantısı’nın diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek bir tarihte, Ankara’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Hanoi’de, 29 Ağustos 2006 tarihinde,İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

 

           TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                            VİETNAM SOSYALİST

                 HÜKÜMETİ ADINA                                                                             CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

                                                                                                                                                    ADINA

 

 

               ABDÜLKADİR AKSU                                                                                TRUONG DINH TUYEN

                  İÇİŞLERİ BAKANI                                                                                       TİCARET BAKANI

 

 

 

EK I

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

Sn. Abdülkadir AKSU             :  İçişleri Bakanı

                                                       (Heyet Başkanı)

 

Ülker GÜZEL                            :  Müsteşar Yardımcısı,

                                                       Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

                                                       (Teknik Heyet Başkanı)

 

Ataman YALGIN                      :  Büyükelçi,

                                                       İçişleri Bakanlığı

 

Osman Y. BEKAROĞLU         :  Genel Müdür Yardımcısı,

                                                       Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

 

Behzat ERTEN                         :  Genel Müdür Yardımcısı,

                                                       Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü,

                                                       DTM

 

Doğan DÖVER                         :  Daire Başkanı,

                                                       Dışişleri Bakanlığı

 

Servet ATAYETER                   :  Genel Sekreter Yardımcısı,

                                                       Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

 

Bülent KILINÇ                         :  Mülkiye Başmüfettişi,

                                                       İçişleri Bakanlığı

 

 

EK II

 

VİETNAM HEYETİ LİSTESİ

 

 

Sn. Truong Dinh Tuyen         :  Ticaret Bakanı

                                                       (Heyet Başkanı)

 

Nguyen Van Hoa                      :  Müdür Yardımcısı, Hükümet Ofisi

                                                       (Teknik Heyet Başkanı)

 

Nguyen Van Linh                     :  Batı Asya ve Afrika Bölümü Müdür  

                                                       Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

 

Ngo Van Thoan                        :  Genel Müdür, Vietnam Ticaret Geliştirme

                                                       Ajansı

 

Vu Thi Them                            :  Güneybatı Asya ve Afrika Bölümü Müdürü

 

Nguyen Anh Tuan                   :  Güneybatı Asya ve Afrika Bölümü Müdür  

                                                       Yardımcısı

 

Nguyen Hai Anh                      :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Turizm Genel İdaresi

 

Bui Thien Thu                         :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Ulaştırma Bakanlığı

 

Nguyen Ngoc Thang                :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü, VCCI

 

Nguyen Van Khoi                    :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

 

Le Chi Loi                                 :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,

                                                       Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

 

Duong Kim Dung                     :  Uluslararası İlişkiler Bölümü,

                                                       İnşaat Bakanlığı

 

Nguyen Dinh Trung                :  Uluslararası İlişkiler Bölümü, Posta ve İletişim

                                                       Bakanlığı

Ngo Tat Thang                         :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü,

                                                       STAMEQ

 

Nguyen Duc Thinh                  :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Vergi İdaresi

 

Hoang Van Sinh                       :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

 

Nguyen Khac Hieu                  :  Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdür

                                                       Yardımcısı, Doğal Kaynaklar ve Çevre

                                                       Bakanlığı

 

Ngo Khai Hoan                         :  Uzman, Güneybatı Asya ve Afrika Bölümü

 

Pham Mai Thanh                     :  Uzman, Güneybatı Asya ve Afrika Bölümü

 

Chu Bich Lien                          :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,

                                                       Vietnam Ticaret Geliştirme Ajansı

 

Tran Van Cong                         :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,

                                                       Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı

 

Hoang Duy Kien                      :  Uzman, Batı Asya ve Afrika Bölümü,

                                                       Dışişleri Bakanlığı

 

Tran Viet Ha                             :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

                                                       Ulaştırma Bakanlığı

 

Pham Hoai Linh                       :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

                                                       Sanayi Bakanlığı

 

Nguyen Tuan Hai                    :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

                                                       VCCI

 

Le Anh Ngoc                             :  Uzman, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

                                                       Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı

 

Bui Van Ba                                :  Uzman, Dış Ekonomik Bölümü

                                                       Planlama ve Yatırım Bakanlığı

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 27/6/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.