26 Haziran 2007 Tarihli ve 26564 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12249    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Karşılıklı Olarak Giriş Vizesinden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12262    Türk-Bosna ve Hersek Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 3. ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

Tıklayınız


26/6/2007 tarihli ve 26564 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; 2007/12252 sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.