25 Haziran 2007 Tarihli ve 26563 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12248   Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12263   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12264   Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜTEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik