25 Haziran 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26563

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12264

             1 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/5/2007 tarihli ve HUMŞ-298 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                           N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                                M. V.GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                              R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK - HOLLANDA

KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI

PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında karayolu ulaştırması alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, iki ülke heyetleri arasında 30 Kasım-1 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara’da Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

             Heyetler aşağıdaki gündeme göre iki ülke arasındaki karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir.

             1 - İstatistiki bilgi teatisi,

             2 - Eşya taşımacılığı,

             3 - Yolcu taşımacılığı,

             4 - Diğer konular

             Heyet üyelerinin listeleri bu Protokolün ekindedir.

             1 - İstatistiki Bilgi Teatisi

             Heyetler, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının bugünkü durumu hakkında istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlar, iki ülke arasındaki ticaretin sürekli olarak arttığını teyit etmiş ve ikili kara taşımacılığı ile birlikte ticaretin artmaya devam edeceği hususundaki inançlarını ifade etmişlerdir.

             2 - Eşya Taşımacılığı

             Heyetler, işbirliğinin ana amacının Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve eşya taşımacılığının kolaylaştırılması olduğu hususunda anlaşmışlardır.

             Türk heyeti, ikili ve transit taşımalar için kullanılmak üzere çok girişli bir izin belgesi ihdas edilmesini önermiştir. Hollanda heyeti, sözkonusu izin belgesinin 3. ülke taşımalarında da geçerli olması durumunda denenebileceğini ifade etmiştir.

             Heyetler, çok girişli izin belgesi uygulamasının başlatılması hususunun 2007 yılında görüşülmesini kararlaştırmışlardır.

             Heyetler, eşya taşımacılığı konusunda 2007 yılı geçici izin belgesi kotalarının aşağıdaki gibi olmasını kararlaştırmışlardır:

             - İkili ve Transit geçiş belgeleri        : 18.000 adet

             - Üçüncü Ülke Geçiş Belgeleri         : 3.500 adet

             Heyetler yıl içinde olabilecek ek izin belgesi taleplerinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Heyetler, geçiş izin belgelerinin sürelerinin, müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.

             3 - Yolcu Taşımacılığı

             İki ülke arasında düzenli bir otobüs seferi bulunmamaktadır. Düzenli hat talepleri mevcut anlaşma esas alınarak iyi niyet çerçevesinde değerlendirilecektir.

             Türk heyeti, "Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS)"nın 1 Temmuz 2006 tarihi itibariyle Türkiye'de yürürlüğe girdiğini belirtmiştir.

             4 - Diğer Konular

             Hollanda Ulaştırma Bakanı’nın Türkiye’yi ziyaretini müteakip, Hollanda Heyeti "Güvenli Araç Sürüşü için Sürücülerin Eğitimi" konulu bir sunuş gerçekleştirmiştir. Bu konudaki, muhtemel işbirliği imkanları ve eğitimin içeriğine ilişkin bir dokümanı Türk tarafına sunmuştur.

             Hollanda heyeti, önceki Protokol’de de ifade edilen yol kullanım (otoban, köprü vs) ve geçiş ücretlerinin bir arada uygulanması hususundan kaynaklanan sorunları ifade ederek Türk heyetinin yardımını rica etmiştir.

             Hollanda Heyeti ayrıca TIR dokümanlarına alternatif belgeler ve "carnet de passage" gibi konulara ilişkin taşımacılık faaliyetleri sırasında karşılaşılan zorluklarla ilgili bazı teknik soruları Büyükelçilik vasıtasıyla iletecektir.

             Türk heyeti, belirtilen hususlarda toplantı sırasında gerekli açıklamalarda bulunmuş, ayrıntılı ve yazılı olarak bildirilmesi durumunda inceleme yapılarak sonucunun bildirileceğini belirtmiştir.

             Hollanda Heyeti suçların önlenmesi amacıyla izleme sistemleri ve alarm yanıtlama hizmetleri sağlayan uluslararası EUROWATCH şebekesi hakkında bilgi vermiştir.

             Hollanda Heyeti, Türk Heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Hollanda’ya davet etmiştir. Kesin tarihin diplomatik kanallar aracılığıyla tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.

             Toplantı, dostane ve sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş, Heyetler ulaşılan sonuçtan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

             Bu Protokol 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da İngilizce iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

             Türk Heyeti Adına                                                                                               Hollanda Heyeti Adına

             Talat AYDIN                                                                                                       Bob OUDSHOORN

 

 

TÜRK HEYET LİSTESİ

 

             Talat AYDIN                                         Heyet Başkanı

                                                                            Ulaştırma Bakanlığı

                                                                            Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                            Genel Müdür

 

             Hüseyin YILMAZ                                Ulaştırma Bakanlığı

                                                                            Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                            Genel Müdür Yardımcısı

 

             İzzet IŞIK                                              Ulaştırma Bakanlığı

                                                                            Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                                            Daire Başkanı

 

             Atilla BASTIRMACI                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                            Daire Başkanı

 

HOLLANDA HEYET LİSTESİ

 

             C.R.M. OUDSHOORN                        Heyet Başkanı

                                                                            Ulaştırma Kamu İşleri ve Su İdaresi Bakanlığı

            

             P.R. POST                                             Dışişleri Bakanlığı

 

             P.Th.J.M. HAMILTON                       Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

                                                                            Derneği (NIWO)

 

             R. MARTIN                                          Hollanda Büyükelçiliği

 

             Müge YAZGAN                                   Hollanda Büyükelçiliği

 

             K. de WAARDT                                   Araç Sahipleri ve Sürücüleri Derneği Başkanı

 

             H. KOBES                                             Uluslararası Karayolu Güvenliği Akademisi

                                                                            Proje Koordinatörü

 

             A. van HERK                                        Yerel Eşleştirme Danışmanı

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 25/6/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.