21 Haziran 2007 Tarihli ve 26559 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12238  Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Bulunan ve Haritada Sınırları Belirtilen Alanın “Tek Tek Dağları Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2007/12300  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazırlanan “Orta Vadeli Program (2008-2010)”ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2007/12225  Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği

— Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma sına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

— Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik