19 Haziran 2007 Tarihli ve 26557 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Fahri KASIRGA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

—  Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (97/24/AT)

—  Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/10)