13 Haziran 2007 Tarihli ve 26551 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5686  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12194 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12144  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12149  Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12191  Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Sağlık Eğitim Fakültesinin Adının Sağlık Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2007/12192  28/11/1990 Tarihli ve 90/1225 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin 15 inci Sırasının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2007/12212  18/1/1990 Tarihli ve 90/77 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ile 22/10/1990 Tarihli ve 90/1117 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2007/12216  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2007/12217 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık ile Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞLER

— Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 85)

— Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No: 1)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/13)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına DairTebliğ (No: ÖSG-2007/14)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/24)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/42)