13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12217

             Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21/5/2007 tarihli ve 12517 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 ucnu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                     A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                            M. A. ŞAHİN                                N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                             M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı