13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12212

             18/1/1990 tarihli ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilen Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi ile 22/10/1990 tarihli ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilenFoça Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırlarının ekli harita ve koordinat listelerinde gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Çevre ve Orman Bakanlığının 18/4/2007 tarihli ve 2247 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                M. A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                               O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

Krokiler İçin Tıklayınız